Bevattningsförbud i Perstorp

Bevattningsförbud i Perstorps kommun

Det extremt varma vädret och den ihållande torkan har resulterat i betydligt lägre grundvattennivåer än normalt. Som en säkerhetsåtgärd, för att spara på vattnet i vattentäkten, inför vi från och med kl. 12.00 2018-08-03 bevattningsförbud. Förbudet kommer att omprövas när situationen förändras. Om vi alla hjälps åt att spara på vattnet så mycket vi kan, så gör det stor skillnad i våra vattentäkter. Se kommunens hemsida för ytterliggare information!

Frågor och svar:

Här har vi sammanfattat de viktigaste frågorna om bevattningsförbudet.

Vad innebär bevattningsförbudet?

Bevattningsförbudet innebär att det är förbjudet att använda kommunalt vatten till:

  • bevattning av gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenspridare och vattenslang.
  • bevattning av fotbollsplaner, tennisplaner och liknande.
  • att fylla pooler eller byta ut vatten i pooler och spabad.
  • tvätt av bil, tvätt av husfasad etc.