Läckage på värmesystemet

Under V41 kommer grävningsarbete att påbörjas mellan Bäckavägen 23 och 25 för att byta ut en läckande kulvert. tisdag V42 är det planerat att koppla in en ny kulvert. Detta kommer innebära avstängning av både värme och vatten. Störningen kommer i första hand att drabba Bv 25 men även 23 och 21 kan få vissa störningar.