Ny kulvertledning Bäckavägen 15

Under våren har vi haft problem med läckage i kulvertledningen på Bäckavägen 15.

Läckaget lokaliserades till ledningen mellan värmecentral och första bostaden. 

Då de befintliga ledningarna går under byggnader har vi valt att lägga en ny kulvert- ledning både för värme och vatten för den delen där läckaget fanns.