Vad händer på Svarvareliden?

 
 
 
 
 

Vad händer på Svarvareliden?

 

Nu får marklägenheterna på Svarvareliden 4-24 en uppfräschning.

 

Husen målas om från gult till grått och dörrar i lite mörkare nyans.

 

Planken vid uteplatserna har ersatts med polyplank. Dessa är mörkgråa och är i stort sett underhållsfria.

 

Slänten har förnyats. L-stöden har riktats och vissa har bytts ut. Slänten har dekorerats med sten och nya buskar och träd har planterats.

 

Husen ligger uppe vid Vårdcentralen.