Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 595 (91%) varav aktiva*398
Interna (boende) 59 (9%) varav aktiva*39
Totalt 654 varav aktiva*437

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.