Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 1697 (91%) varav aktiva*756
Interna (boende) 167 (9%) varav aktiva*98
Totalt 1864 varav aktiva*854

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.