Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 1403 (91%) varav aktiva*664
Interna (boende) 142 (9%) varav aktiva*78
Totalt 1545 varav aktiva*742

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.