Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 1762 (91%) varav aktiva*764
Interna (boende) 178 (9%) varav aktiva*103
Totalt 1940 varav aktiva*867

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.