Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 761 (89%) varav aktiva*478
Interna (boende) 97 (11%) varav aktiva*70
Totalt 858 varav aktiva*548

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.