Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 968 (86%) varav aktiva*632
Interna (boende) 162 (14%) varav aktiva*111
Totalt 1130 varav aktiva*743

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.