Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 1577 (91%) varav aktiva*662
Interna (boende) 160 (9%) varav aktiva*92
Totalt 1737 varav aktiva*754

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.