Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 706 (82%) varav aktiva*441
Interna (boende) 150 (18%) varav aktiva*105
Totalt 856 varav aktiva*546

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.