Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 906 (85%) varav aktiva*588
Interna (boende) 160 (15%) varav aktiva*113
Totalt 1066 varav aktiva*701

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.