Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 1053 (90%) varav aktiva*570
Interna (boende) 121 (10%) varav aktiva*72
Totalt 1174 varav aktiva*642

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.