Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 1316 (91%) varav aktiva*613
Interna (boende) 137 (9%) varav aktiva*79
Totalt 1453 varav aktiva*692

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.