Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 1123 (90%) varav aktiva*591
Interna (boende) 124 (10%) varav aktiva*72
Totalt 1247 varav aktiva*663

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.