Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 655 (82%) varav aktiva*454
Interna (boende) 147 (18%) varav aktiva*105
Totalt 802 varav aktiva*559

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.