Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 1631 (91%) varav aktiva*702
Interna (boende) 164 (9%) varav aktiva*92
Totalt 1795 varav aktiva*794

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.