Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 1810 (91%) varav aktiva*698
Interna (boende) 181 (9%) varav aktiva*104
Totalt 1991 varav aktiva*802

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.