Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 645 (82%) varav aktiva*432
Interna (boende) 144 (18%) varav aktiva*108
Totalt 789 varav aktiva*540

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.