Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 690 (89%) varav aktiva*460
Interna (boende) 82 (11%) varav aktiva*61
Totalt 772 varav aktiva*521

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.