Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 1493 (90%) varav aktiva*726
Interna (boende) 157 (10%) varav aktiva*96
Totalt 1650 varav aktiva*822

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.