Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 765 (83%) varav aktiva*460
Interna (boende) 161 (17%) varav aktiva*101
Totalt 926 varav aktiva*561

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.