Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 839 (84%) varav aktiva*566
Interna (boende) 157 (16%) varav aktiva*111
Totalt 996 varav aktiva*677

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.