Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 950 (90%) varav aktiva*579
Interna (boende) 108 (10%) varav aktiva*70
Totalt 1058 varav aktiva*649

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.