Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 616 (80%) varav aktiva*391
Interna (boende) 151 (20%) varav aktiva*103
Totalt 767 varav aktiva*494

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.