Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 1232 (90%) varav aktiva*638
Interna (boende) 138 (10%) varav aktiva*84
Totalt 1370 varav aktiva*722

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.