Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 1058 (86%) varav aktiva*707
Interna (boende) 167 (14%) varav aktiva*121
Totalt 1225 varav aktiva*828

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.