Bo-bladet

Bo-bladet är vår tidning som delas ut till alla hushåll och företag i Perstorps kommun. Upplagan är 4 000 exemplar. Aktuell information från kommunen finns i varje nummer.

Bobladet 2018-4

Bobladet 2018-3

Bobladet 2018-2 

Bobladet 2018-1

Bobladet 2017-4

Bobladet 2017-3

Bobladet 2017-2

Bobladet 2017-1

Bobladet 2016-4

Bobladet 2016-3

Bobladet 2016-2

Bobladet 2016-1