Hemförsäkring

Alla som bor hos Perstorps Bostäder ska ha en hemförsäkring. En hemförsäkring är viktig för att du som hyresgäst inte ska drabbas ekonomiskt om det till exempel inträffar en brand eller allvarlig vattenskada i din lägenhet eller hos någon av dina grannar.

Du kan själv jämföra olika försäkringsbolags hemförsäkringar och premier hos Konsumenternas försäkringsbyrå.

konsumenternas.se/forsakring/olika-forsakringar/om-hemforsakringar/jamfor-hemforsakringar