Hissbyten Bäckavägen 23

Under ca 6 veckors tid har bägge hissarna på Bäckavägen blivit utbytta till helt nya moderna hissar.

Demonteringen av den första hissen påbörjades vecka 16 och efter ca 6 veckor var bägge hissarna utbytta!

Vi valde att byta en taget för att ge de boende möjligheten att åka högst upp i trappan med fungerande hiss, och gå över vinden till egna trappan och gå ned för trappan istället för att behöva gå hela vägen upp.

Tack alla boende för tålamodet under byggtiden, både med olägenheten att inte ha en fungerande hiss under ca 3 veckor samt mycket oljud under byggtiden!