När sätts värmen igång?

Nu på hösten hör många av sig och undrar när vi ska sätta på värmen. Värmen stängs aldrig av men värmesystemet styrs av utomhustemperaturen.

Värmesystemet är inställt att börja tillföra värme när temperaturen utomhus går under 17 grader. Det är därför svårt på våren och på hösten när temperatur ligger nära denna gräns att känna någon större värme på elementen.

Redan vid ca 25-30 grader på elementen tillförs en hel del värme till lägenheten men elementen upplevs som kalla.

Elementen kan också, om de har termostat, stängas av när det är ca 21-22 grader i rummet.

Vill du mäta temperaturen i lägenheten så mät på en meters höjd från golvet i mitten av rummet. Har du lägre än 21 grader så kontakta gärna Perstorps Bostäder.

 

Tips för bra inomhusklimat!

  • Täck inte för element med möbler, elementskydd eller tjocka gardiner eftersom det förhindrar att värmen sprids i rummet.
  • Täck inte för termostaten eftersom då känner termostaten en högre temperatur än det är i rummet och  elementet stängs av för tidigt.
  • Fäll ner persiennerna på nätterna. Persiennerna isolerar så att värmen behålls i rummet.
  • Se till att inte fönster står öppna under en längre tid. Vädra istället ordentligt en kort stund.