Personal

Henry Roos
VD

0435-39 403
Kontakta Henry Roos

 

Jasmia Nadir
Ekonomi

0435-39 409
Kontakta Jasmia Nadir

 

Micael Ljungberg
Projektchef

0435-39 402
Kontakta Micael Ljungberg

 

Andreas "Palle" Stjernström
Kundansvarig

0435-39 405
Kontakta Andreas Stjernström

 

Malin Christensen
Förvaltare 

0435-39 204
Kontakta Malin Christensen

 

Andreas Karlsson
Chef inre och yttre förvaltning

0435-39 149
Kontakta Andreas Karlsson

 

Bjarne Jacobsen
Fastighetsskötsel

0435-39 406
Kontakta Bjarne Jacobsen

Zara Nyman
Fastighetsskötsel

0435-39 401
Kontakta Zara Nyman

 

Lars Persson
Fastighetsskötsel

0435-39 407
Kontakta Lars Persson

 

Gunilla Ryhle
Fastighetsskötsel

0435-39 437
Kontakta Gunilla Ryhle

 

 

 

Jonny Svensson
Snickare

0435-39 408
Kontakta Jonny Svensson

Daniel Andersson
Fastighetsskötsel

0435-39 438
Kontakta Daniel Andersson