Rosenhill

124-10

Bryggaregatan 15.

Här finns vårdcentral och folktandvård.

124-11

Bryggaregatan 17.

Här finns kommunens förskola Bokebacken.

124-1

Stockholmsvägen 40.

Här finns Familjens Hus, kommunens storkök och LSS Daglig verksamhet.