Uthyrningspolicy

Uthyrningspolicy gällande bostäder

Antagen av styrelsen 2023-06-19

Perstorps Bostäder AB ska ha goda, stabila och trygga bostadsområden och tilldelar lägenheter enligt hyrespolicy nedan.

Sökanderegistrering

För att söka lägenhet måste först registrering ske som sökande på hemsidan. Sökanden får därefter en egen inloggning på hemsidan. Sökanden skall ha fyllt 16 år för att få registrera sig. Sökanden får inte ta över sökandepoäng från annan person.

Lägenheterna annonseras på hemsidan

Vi annonserar lediga lägenheter på vår hemsida. Där ges utförlig information om lägenheten/fastigheten/området och där anmäler den sökande sitt intresse om specifik lägenhet. Ledig lägenhet publiceras normalt under 5 arbetsdagar men kan bli både kortare och längre tid beroende på situation. Exempelvis kan en lägenhet publiceras under kortare tid för att minimera eventuell hyresförlust/kostnad för blivande hyresgäst eller bolaget.  Resultatet av intresseanmälan meddelas främst via e-post eller på den sökandes personliga inloggningssida.

Grundkrav för att få hyra
 • Sökanden ska ha fyllt 18 år
 • Perstorps Bostäder AB skall alltid kunna göra bedömningen att den kommande hyresgästen har en god betalningsförmåga i förhållande till hyran för den sökta lägenheten. En riktlinje gällande detta är att man, efter att hyran är betald, har kvarvarande inkomst som uppgår till lägst normalbelopp (existensminimum). Uppnås ej god betalningsförmåga kan sökanden ändå bli hyresgäst om sökanden har godkänd borgen eller dylikt. Nedan presenteras exempel på inkomster som kan accepteras som inkomst vid bedömning av god betalningsförmåga.
  • Lön från anställning
  • A-kassa
  • Studiemedel
  • Sjukersättning
  • Föräldrapenning
  • Aktivitetsersättning
  • Pension
  • Handikappersättning
  • Bostadstillägg
  • Bostadsbidrag
  • Barnbidrag
  • Inkomst av kapital
  • Försörjningsstöd (folkbokförd i kommunen)
  • Etableringsersättning (folkbokförd i kommunen)
 • Antalet personer som ska bo i lägenheter skall vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek och planlösning.
 • Sökanden får inte ha oreglerad skuld hos Perstorps Bostäder AB eller ha några betalningsanmärkningar. Endast i undantagsfall accepteras sökanden som har betalningsanmärkning.
 • Sökande får inte ha varit en dålig hyresbetalare, stört andra hyresgäster eller misskött tidigare lägenheter.
 • Sökande skall ha en gällande hemförsäkring.
Urvalsprocessen

Perstorps Bostäder AB vill ha goda, stabila och trygga bostadsområden och strävar därför att välja rätt bostad till rätt sökande. I valet mellan likvärdiga sökanden beaktas tid i sökanderegistret. Om sökande upprepade gånger tackar nej eller inte besvarar erbjudanden som denne får, kan fortsatta intresseanmälan spärras under 6 månader framåt och sökanden kan under denna period inte erhålla någon lägenhet.

Aktualisering

Sökanden aktualiserar sin plats genom att vara aktiv på sin personliga inloggningssida. Om inaktivitet föreligger under mer än 6 månader avregistreras den sökande.

Förturer kan ges
 • om sökanden flyttar till Perstorps Kommun på grund av högskolestudier på heltid.
 • om sökanden flyttar till Perstorps kommun på grund av arbete, eller etablering av företag, och pendlingstiden från nuvarande bostadsort överstiger 45 minuter. Samband mellan skälen ska vara starkt.
 • för hushåll med särskilda behov och tillgodoses genom samarbete/avtal med Perstorps kommun.
 • på fastigheten Gäddan 1. Där prioriteras sökande med verifierad utsatt situation. Med utsatt situation kan menas både ekonomisk och social.
Snabb inflyttning

Vid kort tid till inflyttning, då handläggningstiden inte är tillräcklig för att undvika vakansmånader, kan regeln om kötid frångås.

Särskilda kund- och produktgrupper

Lägenheter för särskilda målgrupper, exempelvis seniorboende, ungdomsboende mm, erbjuds i första hand till aktuell målgrupp.

Undantag

Avsteg från policy kan förekomma, exempelvis för lägenheter i nyproduktion, udda lägenheter, speciallägenheter och liknande samt för att ombesörja Perstorp Kommuns personalbehov (exempelvis nyanställning).